Бащинството в цифри

Според психолозите, децата на възраст до 8 години е по-добре да бъдат възпитавани от майките си, а от 8 до 17 години – от бащите. Колкото повече един баща участва в живота на детето си, толкова по-висок е неговият коефициент на интелигентност, успеваемостта, по-редки са психологическите проблеми и проблемите със закона.
При мъжете на възраст над 45 години шансът за създаване на поколение намалява 3 пъти в сравнение с 35-годишните. За сметка на това пък по-зрелите бащи са по-нежни с децата си, занимават се по-сериозно с възпитението им, по-добре се грижат за тях.
И още нещо – при мъжете, които имат деца, рискът от сърдечно-съдови заболявания е със 17% по-нисък отколкото при тези, които нямат наследници. При бащите с пет и повече деца този риск намалява с 20%… 🙂

Вашият коментар