Броят на книгите, които ни заобикалят в детството, е важен…

Изследователи от Австралийския университет и университета на щата невада, САЩ, са установили, че съществува връзка между броя на книгите, които ни заобикалят в детството и способността ни да учим на по-късен етап. 

Учените подчертават, че всъщност няма значение колко книги сме прочели реално, какъв ни е полът, местоработата или степента на образование на родителите.

Изследването е протекло в четири последователни години в 31 държави в света.

Leave a Reply

%d bloggers like this: