Контакти

Екипът ни е малък, но сплотен,
н
ачело с главния ни редактор Веси Петрова:)

Ако искате да споделите нещо с нас
или да рекламирате своите продукти
и/или услуги пред нашата аудитория,
пишете ни на адрес:

София 1574
кв. „Гео Милев“, ул. „Постоянство“,
бл. 253, вх. 14, ап. 82

или на имейл:
childsite@abv.bg
vesip@yahoo.com

тел. за контакт: 0898300103

или как да отгледаме щастливи наследници