Контакти

Адрес на редакцията: 
София 1574
кв. „Гео Милев“, ул. „Постоянство“,
бл. 253, вх. 14, ап. 82

е-mail: childsite@abv.bg

За реклама:
vesip@yahoo.com

или как да отгледаме щастливи наследници