7 екологични проблема, с които ще се сблъскат наследниците ни

Векове наред човекът покорява природата и използва нейните блага за своите цели. През последните две столетия обаче броят на населението на планетата Земя расте бързо, а промишлеността и начинът ни на живот замърсяват все повече околната среда. И е крайно време да се замислим. Какво може да направи всеки от нас, за да намалим вредата и на оставим красива и здрава природа.

Мръсният въздух. Все по-често децата ни ще страдат от астма, алергии, проблеми с кожа, дишането, очите. И всичко това, заради твърдите частици във въздуха, който дишаме. Серен диоксид, азот, азотен оксид, въглероден оксид. Промишлеността и транспортът вредят на здравето ни. Особено в големите градове.

Водата намалява. Тя е жизненоважен ресурс. Увеличаването на броя на населението обаче води до увеличаване на потреблението. А количеството прясна вода намалява. В източниците на вода попадат мед, желязо, сулфати, феноли. Някои не могат да бъдат пречистени.

Намаляват и биологичните ни ресурси. Растенията и животните изчезват. Човекът намалява акрите гора и и пасища, това се отразява на популациите.Замърсената околна среда, бракониерството и несанкционираните нарушения променят ареалите. Изчезват животни, гъби, насекоми, риби, растения… Пожарите също имат вина. Но за много от тях пак е виновен човекът.

Намаляват богатствата на земните недра. Полезните изкопаеми са буквално на изчерпване. Но за да намалим потреблението, трябва да започнем да рециклираме по-сериозно и отговорно. Така ще намалим и степента на замърсяване на почвите и водите.Налага се да помислим за намаляване на количеството боклук, което „произвеждаме“, Голяма част от този боклук е пластмасата, която е изключително вредна за природата.

Страда почвата. Използването на горските ресурси и активното земеделие, което не е съобразено с опазване на околната среда, влияят негативно на почвите. Агресивните препарати унищожават почвите.Те стават неплодородни, което означава, че ще намалее и продукцията.

Озоновият слой и глобалното затопляне. Още един проблем. Напълно реален. За последния век температурата се е увеличила с0,3-0,8 градуса. Това води до топене на ледниците, увеличаване нивото на океаните.

Болестите, причинени от замърсената среда, стават все по-чести. Всеки ден хората вдишват повече от 19 000 л въздух, в който освен кислород, има газове, сажди, цинк, азот.Киселинните дъждове замърсяват почвата и водите.Токсините влияят негативно на здравето ни.

Можем ли да променим това? След 20-30 години тези екологични проблеми ще станат толкова остри, че се налага да започнем да ги решаваме още сега. Как?
Като използваме алтернативни източници на отопление.
Като караме автомобили, задвижвани от електричество, или велосипеди.
Като събираме боклука разделно и рециклираме. Колкото повече, толкова по-добре!
Като пестим електричество.
Като пестим водата.
Като изхвърляме колкото можем по-малко храна.
Като даряваме старите дрехи и обувки или ги даваме за рециклиране.

Трябва да не забравяме, че решаването на екологичните проблеми, зависи от всеки един от нас. И най-важното – научете децата да постъпват правилно спрямо средата около тях.

Leave a Reply

%d bloggers like this: