75% от българите смятат, че таксите за детска градина на деца между 3 и 4 години трябва да отпаднат

Това сочи проучване на Алфа Рисърч, направено по инициатива на фондация „Тръст за социална алтернатива“. Почти толкова (73%) са и мненията, че градината трябва да е безплатна и между 5 и 6-годишна възраст.
Като основни ползи от премахването на таксите анкетираните изтъкват, че повече деца ще ходят редовно на детска градина (61%), както и че децата ще бъдат по-подготвени за началното училище (46%). Според 35% от родителите премахването на таксите за градина ще подобри като цяло уменията за общуване на децата.
Според 63% от анкетираните премахването на таксите за детска градина би облекчило семейния бюджет. Почти половината (47%) считат, че родителите ще се чувстват подкрепени от държавата, но само 20% смятат, че липсата на такси би довела до увеличаване на възможностите за трудова заетост за родителите.
Най–честото притеснение от премахването на таксите е, че няма да има места за всички деца. Всеки пети анкетиран също така смята, че ако отпаднат таксите качеството на услугата ще се занижи.
“Не сме изненадани от резултатите и ще потърсим диалог за обсъждане на промени в законодателството с представители на институциите”, коментира Евгения Волен, директор на програми за предучилищна възраст в Тръста. Според ТСА премахването на таксите за посещение на детска градина е добра практика в държави, където се търси преодоляване на класовите различия чрез осигуряване на ранен достъп до образование за хора в икономически неравностойно положение.
Проучването е национално-представително и обхваща 1022 пълнолетни граждани в страната за периода – 12-24 април 2017г.

Leave a Reply

%d bloggers like this: