Център за ранна социализация отвори врати във Варна

„Зеленият морски двор на Варна“, както е наречен от създателите си Центърът за ранна социализация и превенция на деца от 0 до 3 години, посрещна първите си посетители. Той се намира в комплекс „Морско казино“ и е двегодишен проект на катедра „Хигиена и епидемиология“ при Факултета по обществено здравеопазване на Медицинския университет в града. За реализирането му комплексът предоставя безвъзмездно пространство на територията си.

Днес официално бе представен екипът от специалисти, който ще работи с родителите и техните деца от началото на декември. Срещите ще бъдат обявявани в специално създадена за проекта фейсбук страница, като първоначално се предвижда „Зеленият двор“ да бъде отворен за малките посетители и техните родители всеки вторник след обяд и сряда преди обяд.

Проектът се осъществява под методичното ръководство на доц. дпн Моника Богданова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и основател на първия „Зелен двор“ в България.

Новосъздадената структура адаптира, прилага и развива идеите на френския педиатър и психоаналитик Франсоаз Долто и на вече утвърдения български опит в създадения такъв център от 2015 г. в София. Тя и нейните последователи виждат това пространство като междинно за семейството, дома и социума – там, където детето е с другите деца и възрастни.

Това специално и защитено място се превръща в център за срещи и общуване на различни нива – родители – деца – специалисти, за ранна социализация и превенция чрез разговори и изслушване, модел за бъдещото общество на търпимостта и толерантността.

„Зеленият морски двор на Варна“ е дружелюбно място, в което детето получава базова сигурност и спокойствие, развива се чрез игра и общуване. Децата са придружени от родител, без предварително записване и ред, без предварително организирани дейности. Родителите и децата сами определят продължителността на престоя си, като по желание и анонимно заплащат по една монета от 1 или 2 лв.

Общуването на детето се извършва в присъствието на специалист (педиатър, психолог, психоаналитик, психотерапевт, логопед, педагог, акушерка, медицинска сестра и др.) и всички заедно откриват и са свидетели на социалните отношения и взаимодействия в развитие, на формиращите се нови личности, социални статуси и роли.

В процеса на общуване на родителите с децата и помежду им се разгръща сензитивността на родителите към нуждите в най-ранното детство, научават се как да приемат и посрещат своето собствено дете, създават и надграждат връзките между поколенията.

В това пространство детето е личност и преживява своите първи социални срещи, придобива сигурност и автономност в присъствието на родител или настойник, създават се първите понятия за правила в обществото, дава се възможност детето да се „откъсне от майката, да стане способно да съществува без нея“.

Същевременно родителите получават възможност да дискутират вълнуващите ги ежедневни въпроси, свързани с детето и присъщи за дадените общности, към които се самоопределят.

Специалистите могат да са в помощ на родителите и децата чрез наблюдение, анализиране и експертно мнение. Най-често те са свидетели на повтарящи се модели и подценено общуване, на затруднена речева комуникация между родител и дете, на хронични патологични състояния, свързани със зависимости, отхвърляне, дисхармонично развитие на детето – всички в основата на психо-социални проблеми, формиращи се още във възрастта до 3 години.

Благодарение на професионалните си знания, умения и техники, специалистите общуват с деца и родители и извършват ранно разпознаване на симптомите на отклонения във физическото, емоционалното и психо-моторното развитие на детето. Чрез разпознаване на най-ранните симптоми/стигми за отклонение в дадена възрастова група, те са и първите специалисти, които извършват целенасочена превенция на ранното детско развитие и при необходимост насочват към следващия етап, осъществяван от специалисти – ранна детска интервенция.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: