Дават пари на родителите, чийто деца не са приети в детска градина

Парична компенсация ще получават родителите на деца от 3-годишна възраст до първи клас, ако не са приети в детска градина. Това решиха окончателно депутатите с поправки в Закона за предучилищното и училищното образование.

В закона не се уточнява каква точно сума ще бъде дадена на семействата с малки деца.


В него се се посочва, че средствата са за компенсиране на разходите за отглеждането и обучението на децата, но не могат да надвишават средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в общинските и държавните детски градини.

Очакванията са, че за София средствата ще бъдат около 300 лв. За сравнение таксите за лицензирани частни ясли и градини са над 650 лв.

Месечният размер на сумата ще се определя всяка година със заповед на министъра на образованието.

С промените депутатите въведоха и задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните. Досега това важеше за 5 и 6-годишните. В рамките на три години и тази нова разпоредба ще трябва да влезе в действие, а общините да осигурят достатъчно места в детските градини.

Leave a Reply

%d bloggers like this: