Съвети за здравеУчилище за родители

Децата, които търпят сурови наказания, са със застрашено психично здраве

Изследователите са установили, че децата, чиито родители често прилагат строги дисциплинарни мерки, са с около 50% по-застрашени от връстниците си да имат проблеми с психичното здраве.

Експертите обясниха, че резултатите, публикувани наскоро в списанието „Епидемиология и психиатрични науки“, подчертават една важна реалност. А тя е – някои родители трябва да усвоят по-добри стратегии за контрол на поведението на малките деца.

Това може да означава и прилагане на „тайм аут“, за да се потуши пристъпът на гняв още в зародиш. Това мисли ръководителят на изследването Йоанис Кацантонис, докторант в университета на Кембридж, Обединеното кралство.

Но това означава също така да се създадат ясни и последователни правила за поведение, които малките деца могат да разбират.

Според това проучване „последователният“ стил на възпитание има положителен ефект върху психичното благополучие на децата.

Когато родителите са последователни, това предполага, че те „имат положителна и сигурна връзка с детето си, при която са отзивчиви и топли към него, като същевременно поставят ясни граници и очаквания“.

Констатациите се основават на малко над 7500 деца в Ирландия, които са били част от национално здравно проучване. Когато децата са били на 3, 5 и 9 години, родителите им са попълнили стандартни въпросници, измерващи „интернализиращото“ и „екстернализиращото“ поведение на децата.

Оказва се, че начинът, по който родителите контролират поведението на 3-годишното си дете, е ключов за траекторията на психичното му здраве.

„Суровото родителство“ може да означава често крещене, непредсказуемо налагане на наказания, обиждане или физическо наказание на детето.

Начините, по които родителите се справят с поведението на малките си деца, не съществуват във вакуум: родителите, които използват строги средства, може да имат много стресови фактори в живота си и вероятно собствени проблеми с психичното здраве, например.

Специалистите препоръчват на родителите да се научат „да бъдат добри към себе си“ и да намерят начини да се освободят от стреса.

„Ще можете да реагирате на децата си по-спокойно, ако се грижите и за себе си“, съветва специалистът.

Leave a Reply

%d