Децата на четири са най-агресивни

Психолози от университета на Монреал са провели изследване, чийто резултати показват, че децата на 4-годишна възраст са най-агресивни.

В изследването са участвали повече от 2200 деца – момчета и момичета, на възраст от 18 месеца до 13 години, техните майки и учители.

Учените са установили етапите на детската агресия. Според заключенията им, проявата на агресия е свойнствена за малчуганите в ранна възраст. При по-големите това явление е нещо нетипично.

„Физическата агресия при децата се проявява през първите две години от живота им и достига своя пик между 2 и 4-годишна възраст. Най-агресивни са децата на възраст 3,5-4 години“, са установили специалистите.

„Нивото на агресия е свързано до голяма степен с образованието на родителите, семейните доходи, наличието на депресия у един от родителите, броя на братята и сестрите“, споделят изследователите.

Любопитен е фактът, че най-агресивни са децата до 4 години, и то – момичетата…

Leave a Reply

%d bloggers like this: