Гениалността и възпитанието на еврейските майки

Родителската любов е особена категория. Особено чувство, което не може да бъде сравнено с нищо друго. И при всеки тя се проявява различно. Но любовта на еврейските родители се проявява във всеки един миг и не познава граници. И може би точно това е една от основните причини в почти всяко еврейско дете да расте един истински малък гений.

Еврейските майки никога не вменяват комплекси
Според тях няма как децата им да имат недостатъци. Ако все пак са ги забелязали, те си остават само за тях, не ги споделят с друг. Еврейските майки никога не казват на детето, че е лошо. Подобно определение получава постъпката, но не и детето.

Една невероятна свобода зад дебели стени
Съвременното възпитание на децата комбинира парадоксални елементи – еврейските деца могат буквално да ходят по главите на родителите си, да рисуват по стените с червилото на мама, но да обидят по-възрастен с дума е абсолютно недопустимо. Но те се справят чудесно с усвояването на нормите и знаят много добре границите на позволеното.

Прекалена похвала
Еврейската майка не оставя и най-малкото постижение непохвалено. Тя хвали своя наследник за всяка рисунка, презентация, за първата научена буква. А ако постиженията са по-сериозни, то целият свят ще разбере за тях. И детето ще чуе похвалите…

Родителите носят отговорност за постъпките и думите си
Еврейските родители са убедени, че детето е като малка гъбка – попива всичко видяно и чуто – и хубавото, и лошото. Затова те много внимават как се държат и какво казват в негово присъствие. Защото не искат да видят след време чадото им да извършва недостойни неща или да изрича недостойни думи.

Мама и тате са на първо място
В основата на семейството стоят мъжът и жената, затова еврейските родители показват на своето чадо още от ранно детство своята любов един към друг. Ако детето наблюдава от малко, че отношенията между родителите му са пропити с любов и уважение, то винаги ще се чувства защитено, казват психолозите. Освен това уважаващите се родители дават чудесен пример, благодарение на който децата им растат и се превръщат в хармонично развити личности, надарени с качества на истински гении.

Leave a Reply

%d bloggers like this: