Изследват как замърсяването влияе на детското здраве

Кипър, Гърция и Израел заедно осъществяват европейски проект за изследване на въздействието на праховото замърсяване върху здравето на децата и предприемането на мерки за борба с него. Регионът на Източното Средиземноморие е с едно от най-високите замърсявания на въздуха.

Средно с една година е съкратен животът на всеки жител на кипърската столица Никозия, заради високите нива на замърсяване на въздуха с прахови частици. Това сочат оповестените резултати от изследване по проект на Кипърския институт.

Нивата на праховите частици, регистрирани в Никозия от съоръженията за мониторинг на качеството на въздуха в института, целогодишно са по-високи от тези в Париж.

Регионът на Източното Средиземноморие, в който Кипър заема централно място, е една от горещите точки на замърсяване в света, подчертават учените. Той много често е засегнат от пясъчни бури от Африка, от замърсяване от дейности в Близкия изток. Регионалното замърсяване на въздуха се очаква да се влоши в бъдеще, твърдят от Кипърския институт.

Как праховото замърсяване влияе върху здравето на децата и какви ефективни мерки могат да бъдат предприети за намаляване на негативното му въздействие изследват три медицински университета от Кипър, остров Крит и Израел в общ проект в рамките на европейската програма „Живот” („LIFE“).

През октомври и ноември бе проведена пилотната фаза на проекта. Резултатите се очакват през 2021 г.

Leave a Reply

%d bloggers like this: