Училище за родители

Как да възпитаме щастливо дете?

Първо започнете със себе си, казват психолозите.

Винаги трябва да сте в добро настроение. Хранете са правилно, почивайте си достатъчно, наспивайте се, водете активен и здравословен живот.

Давайте добър пример.

Емоционалното ви състояние също е важно. Опитайте се да запазвате спокойствие, да мислите трезво. Не се поддавайте на стрес.

Възприемайте лошото поведение на детето като опит да ви покаже нещо, да потърси внимание.
Не натрапвайте постоянно недостатъците му, така ще понижите самочувствието му.

Следвайте принципа на взаимното уважение. Ако искате детето да уважава молбите и желанията ви, уважавайте неговите.
Критикувайте или хвалете конкретни постъпки, не самото дете.

Приемайте го такова, каквото е. Не се опитвайте да го променяте според собствените си представи.

Винаги общувайте с него спокойно, без да крещите. Научете се да разговаряте. И винаги го гледайте в очите.

Не реагирайте като истерици. Показвайте на детето, че то е важно, нужно и полезно. Повишавайте самооценката му, но в разумни граници.

Научете детето да носи отговорност за постъпките и живота си.

Опитайте се да го отглеждате в среда на любов, спокойствие и грижи.

Leave a Reply

%d bloggers like this: