Мисия „Доброволец“ – ВЪЗМОЖНА!

На 5 декември, Международният ден на доброволеца, Министерство на младежтаи спорта връчи наградите на ежегодния конкурс “Мисията ДОБРОВОЛЕЦ – (не)възможна”, насочен към изявени млади доброволци от цялата страна.

Награждаването се състоя в Централния военен клуб като част от светлинно-музикалната постановка – „Малкият принц“, представена от млади актьори от Музикален театър София, които предадоха посланието на всички присъстващи в залата.

Зам.- министърът на младежта и спорта Стоян Андонов, зам.- министърът на културата Амелия Гешева, зам.-министърът на околната среда и водите АтанаскаНиколова, зам.-министърът на външните работи Георг Георгиев и председателят на Държавна агенция за закрила на детето – д-р Елеонора Лилова, връчиха специални награди на най-изявените доброволци. Те бяха номинирани от организациите, в които полагат доброволчески труд и които в рамките на няколко седмици бяха подкрепени в социалните мрежи.

Награди за цялостен принос в доброволчеството и младежките политики бяха връчени на Национално представителство на студентските съвети и Асоциация „Докосни дъгата“ лично от зам.-министъра на младежта и спорта Ваня Колева, а специално за събитието г-жа Деница Сачева, зам.-министър на образованието и науката, изпрати видео обръщение към всички присъстващи.

„Да бъдеш доброволец означава да имаш голямо сърце и да си готов да помагаш на хората без да очакваш нищо в замяна. Затова искам да изкажа специални благодарности на хората, които полагат безвъзмезден труд в подкрепа на различни инициативи, включително и тези, които не са наградени днес. Вашата дейност е високо ценена и достойна за уважение и трябва да служи за пример на всички български граждани.“, заяви Ваня Колева, зам.-министър на младежта и спорта.

„Доброволчеството е двупосочен процес. От една страна, освен оказаната подкрепа на хора в нужда, то подбужда проявата на човешки добродетели и те учи да даваш. От друга – самият процес помага за развитието на личностните, а дори и на професионалните качества на човек. Това е и основен приоритет на Министерството на младежта и спорта.“, допълни тя.

Младежкият дух на събитието бе вдъхновен от бранда NESCAFÉ® 3in1, който отново потвърди подкрепата си към инициативата „България обича младите“. Спонсор на събитието бяха и минерална вода „Банкя“.

5 декември е определен за Международния ден на доброволчеството от Организацията на обединените нации (ООН) през 1985 г. Целта е да се популяризира доброволчеството и да се насърчава участието на младите хора в доброволчески инициативи. Leave a Reply

%d bloggers like this: