„Рош България“ дари 20000 лева в подкрепа на деца с аутизъм

„Рош България“, в партньорство със сдружение Асоциация Аутизъм, организираха коледен базар в подкрепа на деца с аутизъм. Всички служители на фармацевтичната компания се включиха в благотворителната акция и закупиха празнични играчки и картички, направени от деца и младежи, подпомагани от Асоциация Аутизъм.  
Инициативата е част от дейностите на компанията в подкрепа на Асоциация Аутизъм, като освен доброволния ангажимент на служителите, „Рош“ предостави и финансова помощ в размер на 20 000 лева за подпомагане работата на дневен център „Дъга“. В него деца с аутизъм получават специализирана подкрепа от екип от психолози, логопеди и специални педагози. Добротворческата кампания се присъединява към подкрепата на Столична община за същия проект – разширяване базата и дейността на центъра, който работи от 2016 година.

Аутизмът е разстройство на социалното развитие, което засяга развитието на мозъка, а оттам и поведението на човек. Трите основни симптома според класификациите на психичните заболявания са нарушение в социалните взаимоотношения,  нарушения на речта и езика и стереотипен, повтарящ се репертоар на действия и интереси. През 2010 г. 1 на 110 деца в света е било диагностицирано с аутизъм. Според последните проучвания аутизмът рефлектира минимум върху 60 000 човека (близки, приятели, учители) в България, към настоящия момент. През изминалата година повече деца са диагностицирани с аутизъм, отколкото с диабет, синдром на Даун, рак и СПИН общо.

Осъзнавайки растящия брой на констатираните случаи на аутизъм, „Рош България“ се включва в благотворителни акции за подобряване условията, в които децата с аутизъм общуват, преминават терапии и се подготвят за пълноценния си начин на живот. В дневен център „Дъга“ вече повече от една година деца с проблеми от аутистичния спектър намират подкрепа и интензивна терапия за тяхната социална адаптация и интегриране в обществото.

Leave a Reply

%d bloggers like this: