Желаете ли да станете SOS приемни родители?

Желаете ли да станете SOS приемни родители в София?
Това могат да бъдат семейства, семейни партньори или отделни кандидати, които имат желание да отглеждат приемни деца и да предлагат услугата „приемна грижа“ в собствените си домове.
SOS Детски селища България предлага на SOS приемните родители:
– Начално и поддържащо обучение;
– Консултиране, подкрепа и супервизия (индивидуална и групова);
– Подпомагане от квалифицирани детегледачки;
– Материална подкрепа за подготовка на пространството в дома за прием на дете;
– Ежемесечна материална подкрепа за развитието на детето, настанено в приемното семейство;
– Услуги за децата, настанени в приемните семейства чрез Център за обществена подкрепа и Екип по приемна грижа – педагогическо консултиране и подкрепа, психологическа и психотерапевтична подкрепа, групова и индивидуална работа, професионално ориентиране и консултиране.

Ако проявявате интерес, моля обърнете се към Гергана Видинова на телефон 0885 999712 или на имейл адрес Gergana.vidinova@sosbg.org.

Сдружение SOS Детски селища България е първата гражданска правозащитна организация в страната, която предоставя директна грижа за деца в риск. За първи път след демократичните промени Сдружението предоставя алтернатива на институционалната грижа за деца – грижа в SOS семейство. Вече над четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа, като предлага „семеен тип грижа“.
SOS Детски селища предоставя приемна грижа чрез SOS приемни семейства в София, Перник и SOS Детско селище Трявна. Деца, разделени от родителите си, растат в семейство, в среда на любов, доверие и сигурност. Децата посещават училищата и детските градини и са включени в естествената си детска среда и местната общност. С тях работят квалифицирани екипи от педагози, психолози, психотерапевти, логопеди и социални работници, които подпомагат тяхното развитие.

Leave a Reply

%d bloggers like this: