Автор: malcho_editor

На масата

Шеф Петров апелира за създаване на осъвременен Рецептурник за детските градини и училищата

Шеф Борис Петров коментира случая като апелира за създаване на осъвременен рецептурник. Повод за коментара на шеф Петров стана случаят

Read More