Играчките тип желе са опасни за здравето

Детските играчки от типа „slime“, по-известни като „желе“, „слуз“ или „лепкава каша“, са опасни за здравето на децата. Това показва изследване на Българската национална асоциация „Активни потребители“.

В ЕС са забранени 40 играчки-желета с опасно съдържание на елемента бор.
А нарочен тест на подобни играчки на българския пазар открива шест вида със съдържание на опасния елемент, съобщиха от асоциацията.

Експерти на асоциацията са закупили 9 играчки, обозначени от производителите като „slime“, по-известни у нас като лепкава каша, които са били изпратени за анализ на съдържанието на метали в независима лаборатория.

От изследваните 9 проби, в 6 се установява наднормено количество на химичния елемент бор. При лимит от 300 мг/кг, в тях се измерват от 304 до 1007 мг/кг, като последното е над 3 пъти над разрешеното. При другите четири измервани метала, (никел, кадмий, арсен и олово) не са установени наднормени количества, но в 3 от продуктите е имало стойности, близки до разрешените лимити.

Нито един от етикетите на участвалите в изпитването продукти не е отговарял напълно на изискванията на закона.
Най-сериозното отклонение е отсъствие на информация за съдържанието и компонентния състав, което е установено при 7 от 9-е марки.

При почти всички играчки, текстът на етикетите е прикрит и/или изписан с много дребен шрифт, и на практика е нечетлив за потребителите.

От асоциацията съобщават още, че в Европейската система за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти още през януари 2019 г. е отбелязано присъствието на вредния за здравето елемент бор, а подобни играчки са напълно забранени в Люксембург.
В България те се продават свободно в интернет и в магазини от голяма детска верига.

Експертите препоръчват на родителите да се въздържат от покупката и употребата на такива играчки.
Резултатите от проучването са подадени като сигнал към националния контролен орган – Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, а единственото адекватно решение е изтеглянето на играчките от пазара. 
 

Leave a Reply

%d bloggers like this: