Моите първи зелени стъпки

Над 8300 деца вече знаят за разделното събиране на отпадъци

8350 деца в страната на възраст от 4 до 8 години вече са заразени от идеята за разделно събиране на отпадъци от опаковки, благодарение на усилията на “Екопак България”.

Вече 5 години чрез образователните представления “Приказки за юначета с празни тумбачета” най-голямата организация за управление на отпадъци възпитава у децата отговорно отношение към природата.

Пролетното турне на “Приказки за юначета с празни тумбачета” тази година се проведе в 9 града в партньорство с общините Ботевград, Своге, Тутракан, Плевен, Правец, Панагюрище, Тетевен, Пещера и Стрелча.

То отчете рекорд по посещаемост, като обучи  2650 деца от детски градини и училища. В спектакъла на разбираем за децата език се поставя проблемът за отговорността на всеки жител на Земята към бъдещето на планетата.

Това е реализация на мисията на „Екопак България“ – да образова най-малките, за да стигнат зелените послания и до възрастните. „Защото децата са най-добрите посланици на зелената идея и често възпитават полезни навици у възрастните“, убедени са в „Екопак България“.

Приказните герои Хартояд, Пластоядка и Стъклояд, персонажи от спектакъла, разказаха на децата как трябва да се събират отпадъците, за да се опази планетата чиста. Те се научиха, че отпадъците, които се депонират, замърсяват природата, а събраните разделно отпадъци се рециклират и след това заживяват нов живот.

Приказката обучава децата кой вид отпадък в кой цветен контейнер трябва да се изхвърля.

Тази година кампанията имаше своите лица – Кати (4 г.), Калоян (8 г.) и Ния (9 г.) от София. В текст и картина “Екопак България” представи истинските им истории – как се грижат за опазването на природата след срещата с Хартояд, Пластоядка и Стъклояд.

Leave a Reply

%d bloggers like this: