Какви са критериите за започване на работа в детско заведение?

Слушам и гледам запис на поредното безумно поведение на жена, която се грижи за деца в детска градина. Няма да коментирам културата й на говорене, нито пръчката, която държи. Не мога да допусна, че подобно поведение може да бъде наречено професионално. А нали това искаме? Децата ни да бъдат отглеждани от професионалисти. Професионалисти, които не само се грижат, но и възпитават. Кое е добро и кое лошо. На поведение. С правилно говорене.

Има ли критерии за прием на учители и сестри в яслите и детските градини и какви са те? Аз нямам идея. Честно. Вие имате ли? Може би е крайно време родителите да участват активно в тази част от живота на децата си. Както е в Канада. Може би трябва да има по-строги наказания. Може би не трябва да се вземат на работа всички, подали молба за назначаване. Може би трябва да се правят тестове, изпити, психологически експертизи. Г-да управляващи, става въпрос за деца. Те не са устойчиви психически, тормозът сега ще им се отрази рано или късно. И кой ще бъде отговорен за това?

„Длъжността „учител“ в детска градина се заема от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“, „бакалавър“ или „специалист“ по:
1. специалност от професионално направление „педагогика“ с присъдена професионална квалификация „педагог“ и/или „детски учител“, „детски и начален учител“;
2. специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител“.“

Достатъчно ли е това като изискване. Според мен, не. Доказват го вече десетките случаи на насилие, записани тайно от родителите. Крайно време е това да бъде променено. Крайно време е да се помисли за допълнителна квалификация. За тестова система. За поощрения.

В Канада, например, има строг контрол при подбора на учители и възпитатели. Семейството взема дейно участие, отчитат се и новите технологии. Образованието в тази страна е сред най-добрите. Основава се на свобода на избора и много добър контрол. Във Финландия всички трябва да имат степен „магистър“. Веднъж влезли в системата, учителите имат пълна свобода на избор на пособия и програми. В Полша учителите получават допълнително образование, за да могат на отговорят на промените, които се случват в света, да бъдат адекватни – както на финансовите промени, така и на новостите, които вълнуват обществото.

У нас, след всички преживени реформи, образованието се върна 50-60 години назад. Няма дисциплина, няма контрол, няма допълнителна квалификация. Има безлично, безразлично и несериозно присъствие на учители и възпитатели, които не се свенят да вдигнат ръка и да използват обидни думи. Разбира се, не можем да подминем факта, че има и много невъзпитани и агресивни деца, както и родители, които си позволяват да обиждат и удрят учители. Извън контрол.

Ние от Малчовци ще отправим запитване към Столична община, за да разберем как се наемат възпитатели и учители. Какви са критериите, изискванията, допълнителните обучения.

Leave a Reply

%d bloggers like this: