Повече от 100 вредни субстанции откри изследване в детските играчки

Всички знаем, че химикалите, използвани в пластмасовите играчки, крият редица потенциални рискове за здравето. Ново изследване показва колко всъщност голям е този риск.

В рамките на международно проучване учените анализират химическия състав на играчки и определят степента на опасност. Установени са над 100 „притеснителни химикала“ в материалите, използвани за изработка, които биха могли да представляват опасност за здравето на децата.

Снимка: Pixabey

„От общо 419 химикала, срещани в твърдите, меките и пенестите пластмасови материали, използвани в детските играчки, ние идентифицирахме 126 субстанции, които потенциално биха могли да навредят на детското здраве – посредством ракови или неракови ефекти, включително 31 пластификатори, 18 невъзпалими вещества и 8 ароматизатори“, обяснява изследователят Питър Фантке от Техническия университет на Дания (DTU).

Според изследователите, въпреки че законите в много държави регулират употребата на определени потенциално токсични химикали в пластмасовите играчки, в международен план не съществува последователен подход и сегашните защити не забраняват адекватно потенциално опасни субстанции.

„Обикновено съществуващите регулации се съсредоточават върху определени химикали (например фталати, бромирани незапалителни вещества и метали), но не покриват широкия спектър от химически субстанции, които се срещат в пластмасовите играчки“, пише екипът, ръководен от Николо Аурисано.

Снимка: Pixabey

„Освен това някои токсични и вече забранени съставки все още се срещат – дори и в регулираните пазари.“

Това например се наблюдава в следните случаи – когато се рециклират замърсени пластмаси, когато производителят не е наясно с факта, че използва вредни субстанции или когато самите играчки се произвеждат в държава, в която липсват регулации.

Кое е най-лесното нещо, което можем да направим на този етап? Да престанем да обграждаме децата си с пластмасови играчки.

Според изследователите, децата в западните държави се сдобиват със средно 18,3 кг пластмасови играчки всяка година, а ние тепърва започваме да осъзнаваме какво точно съдържа цялата тази маса.

Изследването е публикувано в Environment International.

Leave a Reply

%d bloggers like this: