Училище за родители

Как да постъпим, ако детето има проблем с леличката в яслата или градината?

Има такива случаи, при това не са малко. Хората са различни, похватите и разбиранията им – също. Честно да ви призная, аз дори с майка ми имам проблем, когато става въпрос за възпитанието, обличането (разбирайте навличането), начина на хранене на Филип. Но все пак с нея мога да си се оправям на едно неформално, семейно ниво, на което са позволени всякакви похвати и начини. И, разбира се, тя обича детето, просто прави всичко от… любов.

Когато става въпрос за проблем в яслата или градината, въпросът е доста по-сериозен. Не се опитвайте да разговаряте с леличката на четири очи. Задължително направете това в присъствието на свидетел. Най-добре е да се направи среща между майката, леличката и директорът на детското заведение. Последният ще изпълнява ролята на съдия и посредник. Просто трябва много внимателно и премерено да изкажете претенциите си. Ако успеете да запазите спокойствие и добър тон, вероятно ще постигнете по-добър резултат. Вероятно леличката ще се опита да промени начина си на отношение и проблемът ще бъде решен…
Ако нищо не се промени, потърсете следващата по-висока инстанция. Крайният вариант е да изискате преместване на детето в друга група.

Leave a Reply

%d