Как да познаете, че детето ви е по-умно и талантливо от останалите

За всяка майка нейното гардже е най-хубаво. Но все пак има си признаци, по които можете да познаете, че вашето гардже наистина е по-специално. Да не кажем гениално, но все пак – по-умно, по-талантливо…

Ако детето ви е любознателно… Детето, което има интерес, когато нова играчка, ще иска да я да разучи, да я сглоби и разглоби. Обикновено тези деца бързо опознават света, защото винаги се стремят да научат възможно най-много за него. Задават въпроси, мислят нестандалтно. Имайте предвид обаче, че любознателните деца са и много чувствителни. Отнасяйте се сериозно към всички въпроси „Защо?“ и „Как?“.

Да, ако детето ви е чувствително, възможно е да бъде и много умно. то винаги има претенции към облеклото, интерес към бижутата, въобще към красивите неща. То иска да притежава красиви вещи, впечатлява се. Прави комплименти. Не потискайте интересите му. Насърчавайте ги. Бъдете готови да задоволите любопитството му. Бъдете му приятел в откривателството.

Търсят нестандартни решения. Имайте го предвид. Децата, които проявяват въображение и интерес, със сигурност са много по-умни от връстниците си.

Leave a Reply

%d bloggers like this: