Училище за родители

Приятелството през годините – от 2 до 13+

На 2 годинки: Децата за първи път започват да играят заедно, а не поотделно.

На 3 годинки: Пред-социално поведение – децата започват да си помагат и споделят. Боричкането също е често срещано, докато не се научат как да делят.

На 4 годинки: Приятелството става по-силно, когато започват да ходят на детска градина, далеч от родителите си.

На 7 годинки: Самоидентификацията започва да се проявява и децата сами започват да избират кой да им бъде приятел и кой не, посредством общи интереси. Момчетата и момичетата се разделят, като при момичетата се забелязва по-силна и лична връзка, често прерастваща в „най-добри приятелки“.

На 10 години: Децата започват да споделят повече лична информация един на друг, приятелствата се задълбочават. Момичетата стават особено уязвими в изпълнената с клюкарстване и изключване социална мрежа, което започва да заема превес на спортната площадка.

На 13 години и нагоре: Приятелствата започват да стават все по-сходни с тези на възрастните, но може би по-крайни и централизирани към тинейджърския манталитет. Те стават по-важни от отношенията със семейството. Забелязват се и „джендър“-взаимоотношения, които са подготовка за бъдещите романтични връзки.

Leave a Reply

%d