10 ценни съвета за възпитанието от Шалва Амонашвили

Той е грузински педагог и психолог, създател на концепцията за хуманната педагогика, която отрича авторитарния стил. Автор е на много книги, някои от които са преведени и издадени и у нас. Ето какво съветва родителите…

Децата се раждат добри, с появата си на този свят те нямат лоши намерения… Но ние изключително лесно можем да им вменим лоши навици!

Със своите любов и загриженост родителите трябва да насърчават развитието на способностите и духа на детето, не да го потискат.

Възпитанието ще бъде ефективно само, когато е основано на възвишени духовни и нравствени практики. Отделяйте време за възпитание на духа, разговаряйте и възпитавайте.

За детето е много важна любовта и ласките на мама. Грижата и любовта на родителите подготвя детето за различните ситуации, с които то ще се сблъска в живота.

Атмосферата на дома, в който расте детето, влияе върху неговото развитие. Децата се раждат с неограничен потенциал. Важно е ние да не им забраняваме постоянно разни неща, а да насочваме вниманието им към по-полезни, безопасни и привлекателни занимания.

Всички основни знания за света децата научават през първите си пет години. Нашата задача е да им покажем колко удивителен и безграничен е този свят.

Не лъжете, не нагрубявайте и не се присмивайте на детето. За да се развива вашият наследник просто трябва да го привлечете към всичко онова, което правите вие, но в по-лесна и реална за него степен на изпълнимост.

Учете детето да бъде внимателно и наблюдателно. Това ще му помогне да опознае света в цялата му прелест и пълнота.

Научете го да открива позитивното навсякъде и винаги, да търси красивото.

Грубостта и жестокостта са недопустими в отношенията ви с децата. Децата стават груби и жестоки, когато се сблъскат с подобно отношение.

Leave a Reply

%d bloggers like this: