Училище за родители

Как да направим забележка на чуждото дете

На детската площадка вашето дете си играе. Има и други малчовци, разбира се. Едно тригодишно момченце взема всички играчки. Вие не издържате и му казвате, че да се прави така не е хубаво.

Неговата майка не изглежда доволна от ситуацията. И така – как е правилно да се държим с другите деца? Можем ли да си позволим да правим забележки? И как, защото не искаме да обидим нито детето, нито неговият родител?

В такива ситуации преди всичко трябва да бъде защитен по-слабият, по-малкият, този, който не е достатъчно бърз и ловък. Разбира се, без да обидим другото дете.

Не се притеснявайте. Винаги ще има ситуации, в които родителите няма да забележат, че детето им прави нещо „неправилно“.

Има различни стратегии на поведение. Можете да кажете нещо от името на своето дете или да се опитате да поговорите с майката на другото дете. Като цяло родителите винаги се дразнят, когато друг им посочва лошите моменти в поведението на децата им.

Опитайте се да не давате оценка на поведението на другото дете, а да предложите разрешение на проблема.

В подобни ситуации съществува риск да се повлияем от собствените си преживявания в детството. Затова бъдете по-смели и се опитайте да предложите разумен вариант и за двете страни.

Leave a Reply

%d bloggers like this: