Момчетата не растат сами… Или кои са трите фази, през които преминават, за да станат мъже

Ако наблюдавате своя малък мъж внимателно, ще видите, че той расте с всеки изминал ден по мъничко. Променя се настроението му, енергията, възприятията му, способността за оцеляване…

Просто трябва да се научите да го разбирате и да бъдете до него, в моментите, в които има нужда от вас. Психолозите са определили 3 фази, през които минават момчетата преди да станат мъже.

От раждането до навършването до 6 години.

Това е времето, в която детето е свързано силно с майка си. Това е „нейното“ момче, дори бащата да играе достатъчно важна и активна роля в отглеждането.

Целта на възпитанието през този период е да предадете на своя малък принц повече любов и усещане за безопасност, да го научите да гледа на живота като на едно голямо и увлекателно пътешествие.

От 6 години до 14. Момчето иска да бъде мъж, затова се примъква все по-близо до бащата.

Разбира се, майката остава най-близкият му човек, но светът вече е много по-интересен. Целта на възпитанието през този период е да увеличите знанията му, да развивате способностите му, да развивате онези му способности, които смятате, че ще му помогнат да се реализира.

Не забравяйте за добротата и откритостта – т.е. стремете се да развивате една хармонична личност. В тази възраст вашият син вече изпитва радост от усещането, че е момче…

От 14 до 18 години. Това е възрастта, в която момчето има нужда от мъж-наставник до себе си, за да бъде напълно подготвено за живота навън.

Мама и татко остават една крачка назад, но имат задължението да му осигурят един симпатичен, интелигентен, достоен наставник, който да му спести някои открития и знания, направени само чрез опита или разговорите с връстниците.

Целта на възпитанието в този период е да бъдат създадени навици, възпитано чувството на отговорност, самоуважение, активно влизане в живота на възрастните.

И не забравяйте, че преходът от един към друг период никога не трябва да бъде прекалено рязък. Добре е родителите да вземат активно участие в живота на сина си – от детството до навършването на пълнолетие.

Leave a Reply

%d bloggers like this: