Община Плевен увеличава парите за инвитро процедури

Общо 59 са подадените заявления за първото полугодие на годината. Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Плевен е одобрила 55 от тях.

Общата сума за подпомагане е 35 хиляди лева, което е с 10 хиляди повече спрямо 2018 година. 

Всеки одобрен заявител се подпомага с 500 лв. за изследванията, предшестващи инвитро процедурата.

Заявленията за финансово подпомагане са по образец и се подават в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен – пл. „Възраждане“ 4.

Правото за финансово подпомагане се погасява, ако след изтичане на едномесечен срок от издаване на удостоверението същото не е потърсено. В такъв случай  може да се кандидатства отново за финансиране по реда на приетите правила.

Leave a Reply

%d bloggers like this: