Пясъчна кутия учи децата на екология

Атрактивна пясъчна кутия ще привлича цели класове в бургаската библиотека „П.К. Яворов” и ще прави уроците по-интересни и забавни. Съоръжението показва нагледно как се променя релефът на морското дъно, как се формират високите планини, как се появяват водоемите и т.н.

Чрез „игра“ със специалния кинетичен пясък и благодарение на специален софтуер, децата могат да „създават“ релефа, да правят карти и да покажат индивидуално или групово своите знания.

„Могат да „пускат“ дъжд и дори да изригват вулкани. Но още по-интересно е, че благодарение на възможността „да вали“ върху пясъчната кутия, децата лесно могат да видят какъв е ефектът от наводненията, какво се случва, ако се увеличи твърде много нивото на водата и каква е ролята на влажните зони. Така обучението ще стане още по-полезно и нагледно ще подготвя учениците за това какви са последиците от климатичните промени върху нас хората и върху нашия живот.”, обясниха от бургаската библиотека.

Районът около Бургас е благодатен за подобни експерименти, защото с всички влажни зони, с които е заобиколен – Атанасовско езеро, Вая и Мандра, включително и Черно море, лесно може да се превърне в демонстрационна площ за предизвикателствата и ползите от влажните зони.

Идеята е да се формира екологично мислене и навици сред децата и учениците, да се повиши разбирането им за взаимовръзките в различните екосистеми и ролята на човека в тези процеси. Проектът е насочен към деца, ученици, студенти и преподаватели, хора с интерес в областта на екологичните промени и проблеми.

Достъпът до кутията в Детския отдел на Регионалната библиотека е свободен всеки ден от 9:00 до 17:30 часа.
За групови посещения се прави предварителна заявка на тел. 056 86 09 04.

Пясъчната кутия е закупена и монтирана благодарение на проекта „Опознай Земята – пази я!“, финансиран от фондация „Глобални библиотеки“, в който РБ „Пейо Яворов“ си партнира с Българска фондация „Биоразнообразие“.

Leave a Reply

%d bloggers like this: