поведение

Здрави малчуганиУчилище за родители

Лошото поведение може да се дължи на лоши бактерии в стомаха

Ново изследване доказва, че микробиомът има отношение към поведението на детето. През последните години учените активно изследват флората на червата.

Read More