Бащинството в… цифри

Според психолозите, децата на възраст до 8 години е по-добре да бъдат възпитавани от майките си, а от 8 до 17 години – от бащите.

Колкото повече един баща участва в живота на детето си, толкова по-висок е неговият коефициент на интелигентност, успеваемостта, по-редки са психологическите проблеми и проблемите със закона.

При мъжете на възраст над 45 години шансът за създаване на поколение намалява 3 пъти в сравнение с 35-годишните. За сметка на това пък по-зрелите бащи са по-нежни с децата си, занимават се по-сериозно с възпитението им, по-добре се грижат за тях.

И още нещо – при мъжете, които имат деца, рискът от сърдечно-съдови заболявания е със 17% по-нисък отколкото при тези, които нямат наследници. При бащите с пет и повече деца този риск намалява с 20%…

Бащите заемат централна роля при формиране емоционалната стабилност на децата, дисциплината и възпитанието.

Важно е детето да усеща, че е центъра на вселената за своите родители. Да се чувства желано, сигурно и винаги да има тяхната подкрепа.

Момчета и момичета, които растат с внимание и одобрение от родителите си обикновено са по-успешни в живота.

Бащата трябва да бъде не само емоционална подкрепа, но и финансова. Осигурените деца живеят по-добре, чувстват се ценени и имат по-добри отношения и с двамата си родители. Децата имат нужда от модел на родител, който се държи отговорно.

Leave a Reply

%d bloggers like this: