Училище за родители

Тормозът в училище е един от основните проблеми на децата

9,1% от децата у нас казват, че са били бити или блъскани от други ученици поне няколко пъти в месеца. Една трета от деветокласниците пък се чувстват аутсайдери в училище.Тези тревожни данни са резултат от международното изследване на 15-годишните ученици PISA 2015, огласен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и цитиран от в. „Сега“.

Всички показатели за тормоза в училище у нас са по-високи от средните за ОИСР, а по физически тормоз заемаме незавидното второ място сред 54 държави, включили се в тази част на изследването.
Само Хонконг ни изпреварва по дял на учениците в тази група – 9,5%. Сравнително висок процент деца споделят за същото в Япония (8,9%), Катар (8,8%), Тунис (8,6%), Латвия (8,4%).

За пръв път изследването, което измерва знанията и уменията на деветокласниците по математика, литература и природни науки, огласява данни за физическото и емоционално състояние на децата. Те са на базата на анкети за удовлетвореността от живота, очакванията за бъдещата реализация и техните притеснения.

Оказва се, че нашите тинейджъри са стресирани толкова, колкото и връстниците им по света, но са доста по-амбициозни. Българчетата се и сравнително по-удовлетворени от положението си – по този показател сме на 13-о място от 70 страни и административни райони. Родителите у нас се интересуват по-малко от училищните дела на децата, но по-често помагат при проблеми.

Leave a Reply

%d bloggers like this: