Училище за родители

Поощрение – да, но как?

Децата трябва да бъдат непрекъснато поощрявани. За да вървят напред. И за да имат вяра в собствените сили, за да искат да опитат пак… Но как?

До 3 години. Добре е да стимулирате детето за всеки успех:

– за правилно произнесена дума;
– за подредения пъзел;
– за проявена самостоятелност;
– дори за добрия му апетит.

За малкото дете е важна не толкова устната похвала, колкото усещането при допир – прегръдката, целувката, ласка, нежното погалване. Това са най-въздействащите начини за поощрение.
Същият ефект, според специалисти, имат играчките и играта. 

До училищна възраст.

В този период е добре да насърчавате творческата дейност на детето – желанието и умението му да прави и създава нещо с ръцете си и за интелектуални достижения – научено наизуст стихотворение, букви, цифри, за умението му да се самообслужва, за добро поведение и за помощ, оказана на близки.

 Методът за насърчаване в тази възраст:
– словесната похвала;
– ласка или лакомство;
– съвместна игра с родителя;
– подарък;
– разходка;
– пътешествие.

Всяко дете е щастливо, когато родителите му успяват да отделят повече време да игра и общуване с него. Затова подарък за него е съвместната разходка и игра.

А мотивиращото изречение е: „Ние ще поиграем/ще се разхождаме…  само след като прибереш играчките, довършиш картината, научиш стихчето за празника.“

Leave a Reply

%d bloggers like this: