3 тайни на китайските мами или как се възпитава император

Известно е, че китайският стил на възпитание е доста по-строг от европейския. Въпреки това между родители и деца се изграждат наистина близки отношения, основани и на уважението.

Децата в Китай нямат право да спорят с възрастните и трябва да се вслушват в съветите, които им дават. Семейните ценности стоят на първо място.

Малките императори

В Китай със закон е забранено семействата да имат повече от едно дете. Изключение може да бъде направено, ако мъжът или жената са единствени деца, тогава те могат да имат двама наследника. Но това рядко се случва.

И тъй като във всяко семейство детето е само едно, то е безкрайно обичано и глезено, и всички прекарват с него много време. Бабите и дядовците участват активно във възпитанието, а децата от малки се отнасят към семейството с уважение и отговорност.


Строго, но с благост


Когато детето стане ученик, отношението към него става доста по-строго. Дисциплината стои в основата на всичко. Самите родители са доста организирани.

Те обичат, обучават, грижат се, поддържат, но и контролират децата. Критиката към малчугана не е нещо странно, нито обидно, а се смята за един от инструментите, стимулиращи развитието му.

Успехът е в твоите ръце


В китайските семейства не е прието децата да бъдат хвалени. Родителите се стараят да разкрият всяка силна страна от характера на наследника си, помагат му да расте трудолюбив, упорит и уверен в себе си.

Успехът тук се обяснява не с талант или късмет, а с работливост. На някои този стил може да им се стори авторитарен, но е факт, че в отношенията между поколенията няма студенина… А подрастващите са повече от успешни!

Leave a Reply

%d bloggers like this: